Defensie gaat schade ’burn pits’ verder onderzoeken18-4-2019 16:36

Defensie laat nader onderzoek doen naar de gezondheidsschade van zogeheten burn pits, de kuilen waarin militairen in missiegebieden aan de open lucht hun afval verbranden. De meldingen die Defensie tot nu toe heeft gekregen en aanvullend literatuuronderzoek hebben nog geen duidelijk verband aangetoond tussen gezondheidsschade en het inademen van rook van brandend afval.

Bij Defensie hebben zich tot nu toe 278 militairen gemeld, zowel actief dienende als veteranen. Van hen had 29 procent klachten die zij wijten aan de brandputten. Amerikaanse onderzoeken tonen bij veteranen uit Afghanistan en Irak een iets verhoogd aantal problemen met de luchtwegen, maar dat lijkt eerder verband te houden met de luchtkwaliteit die in die landen sowieso al slecht is. Een extern onderzoeksinstituut moet meer duidelijkheid bieden voor de Nederlandse militairen, bij wie de missieperioden korter duren dan van Amerikaanse collega’s.

Intussen biedt Defensie alle militairen die met bezorgd zijn over burn pits een ’individueel begeleidingstraject’ aan, een maatschappelijk werker of arts die als vast aanspreekpunt kan dienen. Ook laat minister Bijleveld (Defensie) de gezondheid van defensiepersoneel ’structurel en generiek’ monitoren. Het is nog onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.


lees hele bericht