‘We spraken met docenten af in een andere stad, omdat ze anders te bang waren om te praten’18-4-2019 15:21

‘Collega’s vroegen wel: zijn jullie daar nou nog steeds mee bezig?’ Maanden werkten onderwijsverslaggevers Kaya Bouma en Rik Kuiper aan een reconstructie van het eindexamendebacle op het VMBO Maastricht vorig jaar. Hoe kijken ze terug op de reeks verhalen, die hun een Tegelnominatie opleverde?


lees hele bericht